Kleuren van Licht 
 muziek

Silent Music

Tien jaar na mijn BDE (Bijna-Dood-Ervaring) hoorde ik inwendig plotseling muziek die ik kon vastleggen.
Ik was op dat moment serieus begonnen te proberen "daar" en "hier" weer met elkaar in evenwicht te brengen en deze muziek heeft me daarbij zeer geholpen.

De muziek is niet "gecomponeerd", ik kon alleen maar vastleggen wat ik hoorde; zodra ik er aan ging sleutelen verdween de muziek weer. Er ontstaat op deze manier nog steeds nieuwe muziek, die ik sinds 1999 ook op CD naar buiten breng. Ik noem de verzamelingen meestal "Silent Music", omdat dat het beste aangeeft hoe ik destijds de hemelse muziek heb ervaren: Niet met de oren te horen, maar elke vezel van de ziel vullend, verwarmend en koesterend.

Bij deze pagina hoort U "Spelende kinderen in het Zomerland". Lang na mijn BDE kwamen (en komen) er soms plotseling nog beelden of inzichten. Dit is een van de muziekstukken die het beeld begeleidt van jong gestorven kinderen die na hun aardse "dood" eerst opgevangen worden in een hemelse tuin.

Met de knoppen hiernaast kunt u de muziek
pauzeren of stoppen.

Een voorbeeld van bijna élk stuk kunt u beluisteren op de site Silent Music
Sinds 1 oktober laat ik elke week (of 14 dagen) een nieuwe keuze van de muziek horen op de site Heaven Radio, als een soort radioprogramma van ongeveer een half uur. Prettig om even bij te ontspannen in een meditatieve sfeer!
Als u de muziek graag op CD wilt hebben kunt u een keuze maken en bestellen via Silent Music

Als u op één van de CD-hoesjes klikt gaat u naar de pagina van die CD op de site Silent Music.
home          
© Rob Schlebaum, 2009