Kleuren van Licht 
 toelichting
Bijna-Dood? De dood bestaat helemaal niet.
In 1981 had ik een "Bijna-Dood-Ervaring"; eigenlijk vind ik deze benaming niet correct, want als ik het
niet al geweten had wist ik het n deze ervaring zeker: Er is geen dood.

Natuurlijk begrijp ik dat het gemis van een geliefde "hier" als heel groot ervaren kan worden, maar ik zou iedereen het gevoel van zekerheid toewensen dat het naar "daar" gaan van een geliefde geen definitieve scheiding betekent.

Mijn belevenis duurde in de tijd van "hier" misschien maar 3 minuten, maar de onbeschrijfelijke pracht heeft me sindsdien beziggehouden. Het heeft lang geduurd voordat ik de kloof die ik ervoer tussen de "toestand" hier en de Liefde daar ook maar een beetje kon overbruggen.
Kleuren van Licht
Bijna twintig jaar na mijn korte reis heen en weer kwamen er beelden die geschilderd wilden worden; gelukkig kon ik de frustratie dat het niet mogelijk was zoveel en zo prachtig Licht te schilderen snel loslaten en gelukkig zijn met het kleine gedeelte dat wl lukte.

Wanneer ik mijn aandacht op het hemelse Licht richtte kon ik schilderen wat zich in mijn ooghoeken leek af te spelen: het Licht werd gebroken in de kleuren van de regenboog.
 

Ik mocht zelf kiezen of ik wilde blijven of teruggaan naar de aardse ervaring, maar vooraf aan de keuze die ik zou maken werd me het verdriet ingegeven dat mijn partner zou hebben bij de ne keuze; daardoor wist ik wat ik wilde kiezen.

Tien jaar later hoorde ik plotseling inwendig muziek die ik kon vastleggen; deze muziek verzachtte het hevige heimwee dat ik nog steeds had.

Deze muziek breng ik sinds 1999 naar buiten op CD, zie de pagina muziek en de site die ik helemaal aan deze muziek gewijd heb: Silent Music.

Op deze site laat ik u een keuze uit de schilderijen zien die zo zijn ontstaan.

Op de pagina's "kies-een-kleur" bied ik een eenvoudige manier aan om de werking van de regenboogkleuren te ervaren.


Ik hoop dat u zich bij de
"Kleuren van Licht"
prettig zult voelen.